මහව තුඹුල්ලේගම මහා විද්‍යාලය සඳහා සංගීත භාණ්ඩ

අධ්‍යාපනය

අවශ්‍ය මුළු මුදල

රු. මිලියන 1

.

සංවර්ධන ප්‍රගතිය

0

% අරමුදල්

රුපියල්.

0

අරමුදල් දායකත්වය 

0

% සම්පූර්ණයි

අපට ආධාර කරන්න

ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට සංගීතයේ ශබ්දය ගෙන එන්න

ක්‍රමවේදයන්  

Dialog හරහා

 බැංකු හරහා මුදල් හුවමාරු

පරිත්‍යාග සඳහා

ගම්මැද්ද සඳහා මුදල් පරිත්‍යාග කිරීමට ඇති සියලු ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කිරීමට පහසු මෙන්ම ආරක්ෂිතය .

ව්‍යාපෘතියට පූර්ණ අරමුදල්. ඔබේ සහයෝගීතාවයට ස්තූතියි!

ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන්. ඔබේ සහයෝගීතාවයට ස්තූතියි!

දැනුවත් කිරීම 

සාරාංශය

මහව තුඹුල්ලේගම මහා විද්‍යාලයේ අසරණ දුප්පත් සිසුන්ට සංගීත භාණ්ඩ සපයා සංගීතය ඇතුළත් සාකල්‍ය මනසක් වර්ධනය කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න.

අභියෝගය

මහව තුඹුල්ලේගම මහා විද්‍යාලය කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ආර්ථික වශයෙන් දුෂ්කර ප්‍රදේශයේ පිහිටි පාසලකි. එය අයත් වන්නේ මහව අධ්‍යාපන කලාපයටයි. දැනට 1-13 ශ්‍රේණිවල පන්ති පවත්වන සිසුන් 400 ක් ඇත. මොවුන් බොහෝ විට දෛනික කුලී කම්කරුවන් හෝ යැපුම් ගොවීන් වන අඩු ආදායම්ලාභී දෙමාපියන්ගේ දරුවන් ය. පාසල අමතර විෂය මාලාවක් ලෙස සංගීතයක් ඉදිරිපත් කරයි. මෙම කාර්යයට සහභාගී වන දරුවන් ඉතා උනන්දුවෙන් හා ඉතා දක්ෂයි. කෙසේ වෙතත්, වැඩසටහනට ඇත්තේ ඉතා සුළු උපකරණ පමණි. එය දැනට පුහුණු වීමට සහ ක්‍රියා කිරීමට අසල්වැසි පාසල් මත රඳා පවතී. ඔවුන් තම සංගීත වැඩසටහන ශක්තිමත් කිරීමට සංගීත භාණ්ඩ කිහිපයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

විසඳුම

ඔවුන්ගේ සංගීත වැඩසටහන සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පාසල පහත සඳහන් සංගීත භාණ්ඩ ඉල්ලා සිටී: ඩබල් රීඩ් සර්පිනා x1 ඉන්දියානු ටැබ්ලා x1 ඕගන් x1 බාස් ඩ්‍රම් x1 වයලින් x2

තවත් ව්‍යාපෘති

සියලු ව්‍යාපෘති

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න