අධ්යාපනික ආධාර වැඩසටහන

ආර්ථික අර්බුදයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලිපි ද්‍රව්‍යවල මිල අහස උසට නැඟීම නිසා ඇති විය හැකි අධ්‍යාපන අර්බුදයකට ගම්මැද්ද ප්‍රතිචාර දැක්වූයේ ආර්ථික වශයෙන් අවාසි සහගත ප්‍රදේශවල දරුවන්ට උපකාර කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමෙනි. 2023 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විවිධ ශ්‍රේණිවල ඉගෙනුම ලබන තෝරාගත් පාසල්වල ළමුන් සඳහා සම්පූර්ණ පොත් කට්ටලයක් සහ ලිපි ද්‍රව්‍ය කට්ටලයක් ලබා දීමෙන් මෙම අනාගත ආයෝජනය සහ අධ්‍යාපනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සිදු කෙරේ.

අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් තත්ත්වය හේතුවෙන් මෙම අඩු පහසුකම් සහිත දරුවන් තම අධ්‍යාපනික අවශ්‍යතා සඳහා ප්‍රවේශවීමේ දී ඊටත් වඩා දැඩි දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ පා සිටිති. නිදහස් අධ්‍යාපනය සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ අයිතිවාසිකමක් විය හැකි වුවද, මෙය පිරිවැයක් දරයි. පොත්පත්, ලිපි ද්‍රව්‍ය, නිල ඇඳුම්, පාවහන්, විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ප්‍රවේශය සඳහා මුදල් වැය වේ. සෑම කෙනෙකුටම මේවාට සමාන ප්‍රවේශයක් නොමැත, විශේෂයෙන් සමහර අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් තම දරුවන්ට හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබා දීම හෝ මේසය මත කෑම වර්ග දෙකෙන් එකක් තෝරා ගත යුතුය.

තවද, ලිපි ද්‍රව්‍ය සහ ආහාර ද්‍රව්‍යවල මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් - තම දරුවන්ගෙන් කුමන පාසලට යැවිය යුතුද යන්න තෝරා ගැනීමට දෙමාපියන්ට සිදු වේ. කලින් 10% ක භයංකර ලෙස පැවතිය එය 40% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. මෙම වැඩසටහන මගින් හොඳ අධ්‍යාපනයක් සඳහා කුසගින්නෙන් පෙළෙන දරුවන් පෝෂණය හා හැඩගැස්වීම සිදු කරයි.

අපගේ උත්සාහය වන්නේ මෙම දරුවන් දිරිමත් කර ඔවුන්ට විශිෂ්ට ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමට උපකාර කිරීමයි. අපගේ උත්සාහය ඔවුන්ට විශාල සිහින දැකීමට හැකි කිරීමයි.