බහු පරම්පරාගත සිහිනයක් වන එක් දිනක් යථාර්ථයට හැඩගැසුණු පිරිසිදු පානීය ජලය

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මුලටියන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ තැන්නහේන ගම්මානයේ පවුල් 50ක් පමණ ජීවත් වෙති. කුලී වැඩ ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ජීවනෝපාය වන අතර ගොවිතැන ජීවිකාව කරගත් පිරිසක් ද මෙම ගම්මානයේ සිටිති. මේ අයට තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නය තමයි පිරිසිදු පානීය ජලය නොමැතිකම. පිරිසුදු ජලය රැස් කර ගැනීම සඳහා ඔවුහු කඳු මුදුනට පයින් ගමන් කරති. මෙය ඔවුන්ගේ දෛනික චර්යාවේ කොටසක් බවට පත්ව ඇත.

මීට වසර දහයකට පෙර ජල යෝජනා ක්‍රමයක් ආරම්භ කළත් එය දැන් අක්‍රියයි. ඔවුන් ගම්මැද්දට කළ ඉල්ලීම වූයේ නළ ළිඳක් සහ ජලය ගබඩා කිරීමට ටැංකියක් ඉදිකර දෙන ලෙසයි. තන්නැහේනේ ජනතාව ගැන රටට කියන්නට ගම්මැද්ද සමත් විය. මෙම ව්‍යාපෘතියට දැන් අරමුදල් සපයනු ලබන්නේ Indunath ජයසිංහ ගුණසේකර, සුනේත්‍රා වීරක්කොඩි සහ Shimran Ramsey විසිනි.


ඒ අනුව 2021 ඔක්තෝම්බර් 15 වන දින තෙන්නහේන ගම්වාසීන් සඳහා පානීය ජල ව්‍යාපෘතියේ වැඩ ආරම්භ කිරීමට අපට හැකි විය.
අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න