දඹාන මහියංගනය දාන ශාලාව ජනතා අයිතියට

දඹාන ආදිවාසී ප්‍රජාවගේ ආධ්‍යාත්මික දියුණුව සඳහා දඹාන මහියංගනයේ බෞද්ධ උරුම මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකරන ලදී. ශ්‍රී ලංකා ආදිවාසී ප්‍රධානී ඌරුවරිගේ වන්නියඇත්තෝ මහතාගේ ඉල්ලීම පරිදි ගම්මැද්ද EFL පුද්ගලික සමාගම සමඟ එක්ව ගමේ පන්සලේ විධිමත් දාන ශාලාවක් ඉදිකිරීමට උපකාර කිරීමට ඉදිරිපත් විය.

ව්‍යාපෘතිය 2021 ජනවාරි 16 වැනි දින ආරම්භ කරන ලදී. රට තුළ පවතින කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය මධ්‍යයේ එම කණ්ඩායමේ අධීක්ෂණය යටතේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු විය.

;
අවසානයේ 2021 නොවැම්බර් 19 වන දින මෙම ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට අපට හැකි වූ බව සතුටින් ප්‍රකාශ කරන්නෙමු.

මහියංගනය ග්‍රාමීය භූ දර්ශනයේ මෙම පරිවර්තනය නිසා ගම්වාසීන්ට තම අධ්‍යාත්මික කටයුතු බාධාවකින් තොරව කරගෙන යාමට දැන් අවස්ථාව ලැබී තිබේ.


අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න