දෙහියෝවිට පිවිසුම් පාලමක්

පබයගම වත්ත කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇත. එය වතුකර ප්‍රජාවක් වන අතර මෙහි කම්කරුවන් පරම්පරා ගණනාවක් පුරා රබර් වගාව, අස්වනු නෙළීම සහ පිරිසැකසුම් කිරීමේ කුසලතා ඔප් නංවා ඇත. එහි වතු කම්කරුවන්ගේ පවුල් 45 ක් සහ ඔවුන්ගේ පවුල් ජීවත් වෙති. වැල්දෙණිය කොට්ඨාසයේ තවත් පවුල් 25ක් ඉන්නවා. ප්‍රදේශයේ පාසල් වයසේ ළමුන් 60 ක් සිටින අතර ඔවුන්ට පාසලට පැමිණීම සඳහා කිලෝමීටර 5 ක ද්‍රෝහී පා ගමනක් යාමට සිදුවේ - ඔවුන්ගේ ගමනට ගංගා 3 ක් තරණය කිරීම ඇතුළත් වේ. වැසි සමයේදී මෙම ගමන වඩාත් අනතුරුදායක වේ. මෙම ප්‍රදේශය හදිසි ගංවතුර සිදුවීම් සඳහා ප්‍රසිද්ධය. පැය කිහිපයක අඛණ්ඩ වර්ෂාපතනයක් අඩි 6 ට වැඩි උසකින් කුණාටු ඇති කළ හැකිය. දරුවන් පාසලට යන විට හෝ ඔවුන් ආපසු එන විට වර්ෂාව පුරෝකථනය කළහොත් දෙමාපියන් තම දරුවන් පාසල් යැවීම ප්‍රතික්ෂේප කරයි. ඒ ඔවුන් ගඟට ගසාගෙන යයි යන බිය නිසාය. මෙය දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට බාධා කරයි - ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ අවස්ථා දැඩි ලෙස සීමා කරයි.

ගම්මැද්ද වාස්තු විද්‍යාඥයන් රජයේ ඉංජිනේරුවන්ගේ අදහස් විමසීමෙන් පසු ගංගා 3න් එකක් හරහා පාලමක් ඉදිකිරීමට තීරණය කර ඇත්තේ පළමු භයානක ගඟ තරණය කිරීමෙන් පසු පාසල ඇති ඊළඟ ගමට කුඩා අඩිපාරක් ඇති බැවිනි. මෙම මාර්ගය භාවිතා කරන පාසල් සිසුන්ට ආරක්ෂිතව ගමන් කිරීම මෙමගින් සහතික කෙරේ. අනෙකුත් නිවැසියන් ද මෙම ප්‍රදේශය හරහා ඔවුන්ගේ ගමනාගමනයේ කාලය ඉතිරි කර ගන්නා අතර අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා වැඩි දියුණු කළ ප්‍රවේශයක් ලැබෙනු ඇත. ඉංජිනේරුවරයෙකුගේ අධීක්ෂණය යටතේ දේශීය ශ්‍රමය යොදා ගනිමින් ඉදිකිරීම් සිදු කෙරේ. ගම්මැද්ද පාලම ඉදිකිරීමේ ප්‍රගතිය නිරීක්ෂණය කර වාර්තා කරනු ඇත. අද මුල්ගල් තැබුවේ මුල්ගල තැබීමේ උත්සවයකදීය.

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න