ගල්පොත්තේගම විද්‍යාලයේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට ආයෝජනයක්

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ගල්පොත්තේගම විද්‍යාලයෙන් ලැබුණු ඉල්ලීමකට අනුව 2022 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා සම්පූර්ණ පොත් කට්ටලයක් ලබා දී අධ්‍යාපනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ආර්ථික වශයෙන් අවාසි සහගත ප්‍රදේශවල දරුවන් සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.

අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් තත්ත්වය හේතුවෙන් මෙම අඩු පහසුකම් සහිත දරුවන් තම අධ්‍යාපනික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමේදී දැඩි දුෂ්කරතාවලට මුහුණ පා සිටිති.


අපගේ උත්සාහය වන්නේ මෙම දරුවන් දිරිමත් කර ඔවුන්ට විශාල දේවල් ලබා ගැනීමට උපකාර කිරීමයි.


දෙස් විදෙස් දානපතියන් කිහිප දෙනෙකුගේ අනුග්‍රහය ඇතිව මෙම ව්‍යාපෘතිය 2022 අප්‍රේල් මස 22 වන දින සිදු කරන ලදී.

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න