කොහොඹදිගන, සෙල්ලකතරගම සඳහා පිරිසිදු පානීය ජල පහසුකම්

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ කතරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සෙල්ලකතරගම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කොහොඹදිගන ගම්මානයේ පවුල් 500ක් පමණ ජීවත් වෙති.


කතරගම වන්දනාවේ එන වන්දනාකරුවන්ගෙන් ලැබෙන දෛනික ආදායම ඔවුන් ජීවත් කරවන්නේ කෘෂිකර්මාන්තයෙනි.


ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය වන්නේ පිරිසිදු පානීය ජලය නොමැතිකමයි.


3 ක් පමණ දුරින් පිහිටි සෙල්ලකතරගම පාසලේ ජල පෙරීමේ පද්ධතියෙන් පානීය ජල අවශ්‍යතාවය සපුරාලයි. කෙසේ වෙතත් ගම්මානයට වන අලි තර්ජන ද එල්ල වී ඇති බැවින් සවස් වන විට ජලය ගෙන ඒම දුෂ්කර වී ඇත.


මාතර දිසා රෝහලට ප් රතිකාර ගන්න යන වකුගඩු රෝගීන් මේ ගමේ ඉන්නවා.


සෙල්ලකතරගම, කොහොඹදිගන, ශ්‍රී විමලාරාම ධර්මායතනයේ නළ ළිඳකින් ජලය ලබා ගන්නා ස්ථානයක ජල පෙරීමේ පද්ධතියක් ඉදිකිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කෙරේ.


අභාවප්‍රාප්ත ෆීලික්ස් ආර් ද සොයිසා මහතා සිහිකරමින් නාවික හමුදාවේ තාක්ෂණික සහය සහ කාන්ති වෙත්තමුණි මහත්මියගේ සහ කුමුදුනී ද සොයිසා අබේසිරිවර්ධන මහත්මියගේ මුල්‍ය දායකත්වයෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කෙරේ.


ව්‍යාපෘතිය 2022 මාර්තු 11 දින උත්සවාකාරයෙන් ආරම්භ විය.

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න