පෙරිය සන්දි ගම්මානයේ ද්විභාෂා ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ දරුවන්ට පිරිසිදු පානීය ජලය

පෙරිය සන්දි ගම්මානය ද්විභාෂා ප්‍රාථමික පාසල පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ පෙරිය සන්දි ගම්මානයේ පිහිටා ඇත. මෙම සිසුන්ගේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය ගොවිතැන හෝ දෛනික කුලී ශ්‍රමයයි. ඔවුන්ට ලැබෙන සොච්චම් වැටුපෙන් RO කම්හලක් සවි කිරීමට ඔවුන්ට හැකියාවක් නැත. මෙම පාසල විශේෂ වන්නේ සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් යන විවිධ පසුබිම්වලට අයත් දරුවන් 130ක් සමගියෙන් ඉගෙනීමට එක්වීමයි

සිසුන්ට තම නිවෙස්වලින් පිරිසිදු ජලය රැගෙන පා ගමනින් පාසලට යාමට සිදු විය. සමහර වෙලාවට අල්ලපු ගෙවල්වල ළිං වතුර පාවිච්චි කරනවා. කෙසේ වෙතත්, මෙම ජලය එහි ඛනිජ දූෂණය ඉහළ මට්ටමක පැවතීම හේතුවෙන් පරිභෝජනයට නුසුදුසු බව සොයා ගන්නා ලදී. මේ පාසලේ විදුහල්පතිතුමා ගම්මැද්දගෙන් RO පැලයක් ඉල්ලුවා.

ප්‍රතිඔස්මෝසිස් (RO) ජල පිරිපහදු යන්ත්‍රයක් ස්ථාපනය කිරීම පෙරිය සන්දි දෙමළ විද්‍යාලයේ සිසුන්ට සහ ඒ අවට ගම්මානවලටද ප්‍රතිලාභ අත්වේ. දිවංගත ඒ.ආර්.එම් මුෂින් මහතා, දිවංගත කයිරුන් නිසා මුෂින් මහත්මිය සහ දිවංගත ශ්‍යානා මුෂින් මෙනෙවිය සිහිකරමින් මුෂින් පවුල විසින් කරන ලද කාරුණික පරිත්‍යාගය මෙම පිරිසිදු ජලය පිළිබඳ සිහිනය යථාර්ථයක් බවට පත් කළේය.

RO බලාගාරයේ වැඩ අවසන් කර ඇති අතර හෙට 23/8/2022 නව පිරිසිදු ජල සැපයුම සිසුන් අතට පත් කිරීමට ගම්මැද්ද බලාපොරොත්තු වේ.

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න