හේන්ගමුවට පිරිසිදු ජලය

හේන්ගමුව ගම්මානය ගොවීන් රැසකගේ නිවහනකි. කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා ඔවුන්ගේ එකම ජල මූලාශ්‍රය වූයේ අඹගහ අමුණයි. ඔවුන්ට පිරිසිදු පානීය ජල මූලාශ්‍රයක් නොතිබූ අතර ඒ සඳහා කිලෝමීටර් ගණනක් පා ගමනින් ගොස් ජලය රැගෙන ඒමට සිදු විය.

ඔවුන්ගේ ජල සැපයුම අබලන් සහ අපිරිසිදු තත්ත්වයක පැවතීම නිසා මෙම ප්‍රදේශයේ වෙසෙන ගොවීන්ට තම කෘෂිකාර්මික මෙන්ම පානීය ජල අවශ්‍යතා සඳහා ජලය ලබා ගැනීමට බොහෝ දුෂ්කරතා විඳීමට සිදු විය. මෙම අවශ්‍යතාවය සම්බන්ධයෙන් අදාළ නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමට ඔවුන් පියවර ගෙන ඇතත්, ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම්වලට සවන් දී නොමැත.

ඔවුන් ඉල්ලා සිටින්නේ තම දෛනික ජල අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා පොදු ළිඳ සහ ජල සැපයුම් ජාලය සමඟ තම ජල සම්පාදන පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලෙසයි.

ඔවුන්ගේ කන්නලව් ගම්මැද්දට ඇහුම්කන් දීමෙන් පසු හේන්ගමුව ගම්වාසීන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ මුහුණ දෙන මෙම ගැටලුව විසඳීමට පියවර ගන්නා ලදී.

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න