ගම්මැද්ද ඉහළදිග්ගල පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය ඇරඹීමට සූදානම්!

ඉහළදිග්ගල RO ජල බලාගාරයට මුල්ගල් තැබීම.

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ගලේවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ දේවහුව ග්‍රාම සේවක වසමේ ඉහළදිග්ගල ගම්මානයේ පවුල් 300කට අධික සංඛ්‍යාවක් ජීවත් වෙති.

ගොවිතැන ජීවනෝපාය වන මෙම ජනතාව කුලී වැඩ කරමින් ජීවිකාව ගෙනයති.


පානීය ජලය සඳහා මුදල් ගෙවා ඔවුන් පීඩාවට පත්ව සිටිති. ගම්මැද්දට ළං වූ ඔවුන්ගේ එකම අභිප්‍රාය වූයේ පිරිසිදු පානීය ජල බිඳක් ලබා ගැනීමයි.


මේ ගම්මානයේ වකුගඩු රෝගයෙන් පෙළෙන අය ඉන්නවා වගේම එයින් මියගිය අයත් ඉන්නවා.

ඉහළදිග්ගල ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ සිසුන්.


ගමේ පාසලේ නළ ළිඳෙන් වතුර ඇද පාසල් දරුවන්ට පානීය ජලය සපයන කුඩා ජල පෙරනයක් පමණයි තිබෙන්නේ.


නාවික හමුදාවේ තාක්ෂණික සහාය ඇතිව RO ජල පවිත්‍රාගාරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම අද සිදු විය.

නොබෝ දිනකින් නිමවන මෙම ව්‍යාපෘතිය පාසලට සහ ගමට ඉක්මනින් ජලය ලබාදීමට ඉවහල් වනු ඇත.

මුල්ගල තැබීම.

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න