මහකරඹෑව බලාපොරොත්තුව

කරුවලගස්වැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ග්‍රාමීය මහකරඹෑව පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ අංක 640/C ග්‍රාම නිලධාරී වසමට අයත් වේ. පවුල් 500කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මහකරඹෑව නිවස අමතයි. බොහෝ නිවැසියන් එක්කෝ ගොවිතැන් කටයුතුවල නිරත වෙති, නැතහොත් දෛනික කුලී කම්කරුවන් වෙති. මහකරඹෑව ප්‍රදේශයේ භූගත ජලය අපවිත්‍ර වී ඇති බැවින් පරිභෝජනය කළ නොහැක. වකුගඩු රෝගයට ප්‍රතිකාර ලබන බොහෝ ප්‍රදේශවාසීන් සිටිනවා. අධික මිලට ජලය මිලදී ගැනීමට ගම්වාසීන් පෙළඹී ඇත. පිරිසිදු පානීය ජලය නොමැතිකම නිසා ඇතිවන දුෂ්කරතා අතිවිශාලය.

අද (13/11/2022) ගම්මැද්ද කොළඹ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය සමඟ එක්ව ප්‍රජා ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියකට මුල්ගල තැබීය.

පානීය ජලය සැපයීම සඳහා මහකරඹෑව ප්‍රදේශයේ ප්‍රතිඔස්මෝසිස් පෙරීමේ පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම ගමට සහ පවුල්වලට ඉමහත් උපකාරයක් වනු ඇත.

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න