අනුරාධපුර කැබිතිගොල්ලෑව මහ කටුවරගලවැව ප්‍රදේශයට පිරිසිදු පානීය ජලය ලැබේ

මහ කටුගලවැව ගම්මානය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කැබිතිගොල්ලෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් වේ. එම ගම්මානයේ පවුල් 110 කට වැඩි පිරිසක් පිරිසිදු පානීය ජලය නොමැතිව අරගල කරති. ක්‍රෝනිස් වකුගඩු රෝගය අපිරිසිදු ජලය නිසා ගමේ සාමාන්‍ය රෝගයකි.


අගෝස්තු මාසයෙන් පසු වර්ෂාව නොමැතිකම නිසා ගමේ වැව (වැව) සිඳී යයි. පවතින එකම කුඩා පොදු ළිඳ සිඳී ගොස් ගම්මුන්ට කිසිදු බලාපොරොත්තුවක් ඉතිරි නොකරයි.


එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පිරිසිදු පානීය ජලය නොමැතිව පීඩාවට පත්ව සිටින මෙම ජනතාවට පිරිසිදු පානීය ජල ව්‍යාපෘතියක් ලබාදීමේ ව්‍යාපෘතියක් ගම්මැද්ද විසින් 2021 මාර්තු 13 වන දින ආරම්භ කරන ලදී. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා තාක්ෂණික සහය සපයනු ලබන්නේ ජල සම්පාදන මණ්ඩලය විසිනි.


ගම්මැද්ද විසින් 2020/21 ජාත්‍යන්තර කාන්තා සමාජයේ සභාපතිනිය, විධායක මණ්ඩලය, සාමාජිකයින් සහ අනෙකුත් සුබපතන්නන්ගේ මූල්‍ය අනුග්‍රහය ඇතිව කැබිතිගොල්ලෑව මහ කටුවරගලවැව පානීය ජල පවිත්‍රාගාරයක් ඉදිකිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇත. 2022 පෙබරවාරි 17 වෙනිදා.

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න