ක්‍රිස්තාවකුලම් වටිනා ජල ව්‍යාපෘතිය ජනතා අයිතියට පත් කෙරේ

වව්නියාව, වෙන්ගල චෙට්ටිකුලම් ක්‍රිස්ටෝවාකුලම් ගම්මානයේ ජනතාවට පිරිසිදු පානීය ජලය නැහැ.


වකුගඩු රෝග ද බහුලව දක්නට ලැබේ. තවද, ඔවුන් දත් දිරායාමෙන් පීඩා විඳිති. ඔවුහු ගම්මැද්ද වෙත ළඟා වූහ. ඔවුන්ගේ ජල සැපයුම පිළිබඳ සොයා බැලීමේදී, ඔවුන්ගේ පානීය ජලයේ අධික ලෙස ෆ්ලෝරයිඩ් ප්‍රමාණයක් තිබීම හේතුවෙන් දන්ත ෆ්ලෝරෝසිස් රෝගයක් ඇති බව තීරණය විය.


2020 ගමේ ගෙයින් ගෙට යද්දී අපි මේ ගැටලුව හඳුනා ගත්තා.


අපි මේ ගැන රටට කිව්වා


වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ විශ්‍රාමික පදිංචි නඩේසන් මහතා ප්‍රවෘත්තිවල වාර්තා වූ මෙම ගම්මානයේ දුක්ඛිත තත්ත්වය දැකීමෙන් මෙම ගම්වාසීන්ගේ පිපාසය සංසිඳුවීමට මුල්‍ය ආධාර ලබා දුන්නේය.


ගම්මැද්ද ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ තාක්ෂණික සහය ඇතිව ක්‍රිස්ටෝවාකුලම් ගම්මානයට පිරිසිදු පානීය ජලය ලබාදීමට කටයුතු කළේය.


දැන් ක්‍රිස්ටෝවාකුලම් ගම්මානයට ජලය පෙරීමේ පද්ධතියක් සහ ගමට යන මාර්ගයේ පහන් කණු ලැබී ඇත.


ව්‍යාපෘතිය අද (2022.03.04) ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.


දැන් ක්‍රිස්ටෝවාකුලම් ප්‍රදේශයේ ජනතාවට රාත්‍රියේදී පවා කිසිදු බියක් සැකක් නොමැතිව පිරිසුදු ජලය ප්‍රයෝජනයට ගෙන ගමනක් යාමට හැකිවී තිබේ.


මේ සියල්ල ඔවුන්ට ලැබුණේ ගම්මැද්ද ගැන ජනතාව තැබූ විශ්වාසය නිසයි.


අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න