නිදන්ගත වකුගඩු රෝගවලට එරෙහි අරගලයේදී පලුපිටිය ප්‍රදේශවාසීන්ට සහනයක්

මාතලේ විල්ගමුව පලුපිටිය ප්‍රදේශයේ ජනතාව බීමට පිරිසිදු ජලය නොමැතිකමින් පීඩාවට පත්ව සිටියා. පිරිසුදු පානීය ජලය ලබා ගැනීම සඳහා ඔවුන්ට ජල බවුසර්වලට අධික මිලක් ගෙවා හෝ ජලය ගෙන ඒම සඳහා කිලෝමීටර් ගණනාවක් ඇවිදීමට සිදු විය.

මීට අමතරව මෙම ප්‍රජාව විනාශ කර ඇති වකුගඩු රෝගයේ වසංගතයකින් ඔවුන් තවදුරටත් පීඩාවට පත් විය. ගමේ දැනට රෝගීන් 50 ක් ඇත - තවත් බොහෝ දෙනෙක් දැනටමත් මිය ගොස් ඇත. ඔවුන් තම ආයාචනා ගම්මැද්දට දන්වා සිටි අතර ගම්මැද්ද ඊට පිළිතුරු දුන්නේය.

Reverse Osmosis ජල පිරිපහදු යන්ත්‍රයක වැඩ 2022/12/20 දින ආරම්භ විය. මෙම බලාගාරය පලුපිටිය ප්‍රදේශයේ සහ අවට ප්‍රජාවන්ට පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා දීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න