තනුත් ළදරුවා සඳහා ආරක්ෂිත නවාතැන්

උල්පතගම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ දඹේපිටිය, හසලක, කෙන්ගොල්ල ඇළ ගම්මානය මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයට අයත් වේ. එය අලි ප්‍රහාරවලින් නිතර පීඩාවට පත් වූ ප්‍රදේශයකි. 2021 සැප්තැම්බර් 17 වැනි දින ගම අවාසනාවන්ත සිදුවීමකට මුහුණ දුන් අතර ගම්වාසීන් එකවර වන අලි කිහිප දෙනෙකුගේ ප්‍රහාරයට ලක් විය.


එවිට වසරක් වයසැති තනුත්ගේ නිවසද වන අලියෙකු විසින් විනාශ කර තිබෙනවා.


මෙම අසරණ පවුලට උපකාර කිරීම සඳහා ගම්මැද්දට එක් වූ රිකී මෙන්ඩිස් මහතා සහ මහත්මිය 2021 සැප්තැම්බර් 20 වන දින නව නිවසක් ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරන ලදී.


ගම්මැද්දගේ අරමුණ වූයේ COVID-19 අභියෝගය බාධාවක් ලෙස නොසලකමින් මෙම නිවස ඉදිකර අවසන් කිරීමයි.


එම අරමුණ පෙරදැරිව එහි ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කර පසුගිය පෙබරවාරි 26 වැනිදා නිවස ඩබ්ලිව්.එම්.නිහාල් නෙල්සන් බණ්ඩාර මහතා ඇතුළු පවුලේ සාමාජිකයන්ට භාරදෙන ලදී.

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න