නත්තල් දිනයේ කොළඹ රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ දරුවන්ගේ මුහුණු සිනහවෙන් පිරී ගියේය.

කොළඹ එචිලන් චතුරශ්‍රයේ පිහිටි ගම්මැද්ද කාර්යාලයට දිවයින පුරා සිටින ළමයින්ගෙන් අපට තෑගි විශාල ප්‍රමාණයක් ලැබුණි.


ගම්මැද්ද විසින් ඒවා රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන දරුවන්ට තිළිණ කළේය.


මෙහි ඇති විශේෂත්වය වන්නේ නත්තල් තෑගි අප වෙත රැගෙන ආවේ දරුවන් විසින්මයි.

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න