පුත්තලම, නවගත්තේගම, රලපනාව ගම්වාසීන්ට අවසානයේ පිපාසය නිවා ගත හැකිය.

නවගත්තේගම රලපනාව ගම්මානයේ ජනතාව දශක ගණනාවක් තිස්සේ පිරිසිදු පානීය ජලය නොමැතිව පීඩාවට පත්ව සිටින අතර පිරිසිදු පානීය ජල අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීමට පරම්පරා ගණනාවක් තිස්සේ දුෂ්කරතා රැසකට මුහුණ දුන්හ.

කුලී වැඩ වැනි සුළු රැකියාවල නියැළෙන මෙම ගම්වාසීන්ට ජල ව්‍යාපෘතියක් සඳහා වියදම් කිරීමට මුදල් නොමැතිකම නිසා තමන්ට තනිවම මුදල් ලබාදීමට නොහැකිව සිටිති.

පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා ගැනීමට ගම්වාසීන්ට විශාල වෙහෙසක් දැරීමට සිදුවේ. එබැවින් ගම්මැද්දට ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම වූයේ තම පවුල්වලට සහ පරම්පරාවට පිරිසුදු ජලය ලබාදීමට නළ ළිඳක් ලබා දෙන ලෙසයි.

මුලික ජල අවශ්‍යතාවය අහිමි වූ පුත්තලම නවගත්තේගම ජනතාව දැන් සතුටින් සිටිති. ගම්මුන්ට අවසානයේ පිපාසය සංසිඳුවා ගත හැකිය.

ව්‍යාපෘතිය විවෘත කිරීමට සමගාමීව කැපිටල් මහරාජා සමූහ ව්‍යාපාරයේ අභාවප්‍රාප්ත සභාපතිවරයාගේ තෙමස් දානමය පිංකම නිමිත්තෙන් අද පුත්තලම රලපනාව නවගත්තේගමදී විශේෂ සර්වාගමික පිංකමක් පැවැත්විණි.

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න