කල්ලරාවට පිරිසිදු පානීය ජලය

Water, Sanitation & Hygiene

අවශ්‍ය මුළු මුදල

Rs. 4,200,000

.

සංවර්ධන ප්‍රගතිය

0

% අරමුදල්

රුපියල්.

රුපියල්. 0

අරමුදල් දායකත්වය 

0

% සම්පූර්ණයි

අපට ආධාර කරන්න

ත්‍රිකුණාමලයේ කල්ලරාව ගම්වාසීන් සඳහා අඛණ්ඩව පිරිසිදු පානීය ජලය සැපයීම සඳහා රු. 4,200,000/-.

ක්‍රමවේදයන්  

Dialog හරහා

 බැංකු හරහා මුදල් හුවමාරු

පරිත්‍යාග සඳහා

ගම්මැද්ද සඳහා මුදල් පරිත්‍යාග කිරීමට ඇති සියලු ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කිරීමට පහසු මෙන්ම ආරක්ෂිතය .

ව්‍යාපෘතියට පූර්ණ අරමුදල්. ඔබේ සහයෝගීතාවයට ස්තූතියි!

ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන්. ඔබේ සහයෝගීතාවයට ස්තූතියි!

දැනුවත් කිරීම 

සාරාංශය

කල්ලරාව ප්‍රදේශයේ අපිරිසිදු ජලය හේතුවෙන් ප්‍රදේශවාසීන් නිදන්ගත වකුගඩු රෝග වසංගතයකට මුහුණ පා සිටිති.

අභියෝගය

කුචවේලි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කල්ලරාව ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇත. කල්ලරාව ධීවර ගම්මානයක් වන අතර එහි පවුල් 250කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාසය කරයි. පදිංචිකරුවන් ප්‍රධාන වශයෙන් ධීවරයන් හෝ දෛනික කුලී කම්කරුවන් වේ. පිරිසිදු පානීය ජලය නොමැතිව ප්‍රදේශයේ ජනතාව දිනපතා අරගල කරති. පිරිසිදු පානීය ජලය සඳහා ඔවුන් ගෙවිය යුතුය. වතුර ට්රක් රථය වරින් වර පැමිණේ. පිරිසිදු ජලය එක්රැස් කර ගැනීම සඳහා ඔවුන්ට කිලෝමීටර් කිහිපයක් පා ගමනක් යා යුතුය. ඔවුන්ගේ භූගත ජල සැපයුම කැල්සියම් තැන්පතු වලින් දූෂිත වී ඇත. එම ප්‍රදේශයේ දැනට ප්‍රතිකාර ලබන වකුගඩු රෝගීන් සිටින අතර තවත් පිරිසක් මිය ගොස් ඇත. ස්ථාවර පිරිසිදු පානීය ජල සැපයුමක් සහතික කිරීම සඳහා RO බලාගාරයක් සවි කරන ලෙස ගමේ ජනතාව ගම්මැද්දගෙන් ඉල්ලා ඇත.

විසඳුම

කල්ලරාව ගම්මානයේ පවතින ජල මූලාශ්‍රයක් භාවිතා කරමින් RO බලාගාරයක් ස්ථාපනය කිරීම. කල්ලරාව සහ අවට ගම්මානවල පදිංචිකරුවන්ට හානිකර දූෂකවලින් තොර පිරිසිදු පානීය ජලය සඳහා ප්‍රවේශය ලබා දෙන මධ්‍යම ස්ථානයක පිහිටා ඇති ජල පිරවුම්හලක් ස්ථාපනය කරන්න. තවද, එය නේවාසික ජනගහනයේ ජලයෙන් බෝවන රෝග ඇතිවීමේ අනුපාතය අඩු කරනු ඇත. තවද, ගම්මැද්ද සවිය සමිතියක් පිහිටුවා ව්‍යාපෘතියේ දීර්ඝකාලීන පැවැත්ම සහතික කිරීම සඳහා ගම්මැද්ද වැළැක්වීමේ සහ කාලාන්තර නඩත්තු සැලැස්මක් හඳුන්වා දෙනු ඇත.

තවත් ව්‍යාපෘති

සියලු ව්‍යාපෘති

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න