මතු රැකෙනා ශිල්පය වෙනුවෙන්

අධ්‍යාපනය

අවශ්‍ය මුළු මුදල

0

.

සංවර්ධන ප්‍රගතිය

100

% අරමුදල්

රුපියල්.

0

අරමුදල් දායකත්වය 

100

% සම්පූර්ණයි

අපට ආධාර කරන්න

විල්ගමුව ගම්මානයට සහ තවත් අසල්වැසි ගම්මාන 10කට සේවය සැලසෙන කුබුකන්ද ප්‍රාතමික පාසලට පුස්ථකාලයක් තැනීමට උදවු කිරීම.

ක්‍රමවේදයන්  

Dialog හරහා

 බැංකු හරහා මුදල් හුවමාරු

පරිත්‍යාග සඳහා

ගම්මැද්ද සඳහා මුදල් පරිත්‍යාග කිරීමට ඇති සියලු ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කිරීමට පහසු මෙන්ම ආරක්ෂිතය .

ව්‍යාපෘතියට පූර්ණ අරමුදල්. ඔබේ සහයෝගීතාවයට ස්තූතියි!

ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන්. ඔබේ සහයෝගීතාවයට ස්තූතියි!

දැනුවත් කිරීම 

සාරාංශය

කුඹුකන්ද ප්‍රාථමික පාසල පිහිටා ඇත්තේ විල්ගමුව , කුඹුකන්ද ගම්මානයේය. එම පාසලේ සිසුන් 100ක් පමණ සිටින අතර, එම පාසලට වසර 40 ක පමණ ඉතිහාසයක් ඇත. එම ගම්මානයේ ජනතාවගේ ප්‍රධාන ආදායම ගොවිතැන සහ වැලි ගොඩ දැමීමයි. මෙම පාසලට ඇති විශාල අඩුපාඩුවක් වන්නේ පුස්ථකාලයකි.

අභියෝගය

මෙම ප්‍රදේශයේ බොහෝ පාසල් සංවර්ධන නොවූ පාසල්ය. මෙම පාසල් වලින් බොහොමයක් පුස්ථකාල පහසුකම් නොමැති වන අතර, ඔවුන්ට පුස්ථකාලයක් ලැබුනොතින් අමතර අධ්‍යාපනයට සහ අතිරේක දැනුම පුලුල් කිරීමට උපකාරි වේ.

විසඳුම

ගම්මැද්ද විසින් කුඹුකන්ද පාසලට ස්ථිර පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකරන ලදි. මෙම පුස්තකාලය, දරුවන්ට දැනුම් උල්පතකි. මෙම පුස්තකාලය විල්ගමුවට පමණක් නොව තවත් අසල්වැසි ගම්මාන 10 කට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඔවුන්ගේ විෂය නිර්දේශය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා පුස්තකාලය පහසුකම් සපයයි 

තවත් ව්‍යාපෘති

සියලු ව්‍යාපෘති

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න