ජල දරිද්‍රතාවයට තිත

Water, Sanitation & Hygiene

අවශ්‍ය මුළු මුදල

0

.

සංවර්ධන ප්‍රගතිය

100

% අරමුදල්

රුපියල්.

අරමුදල් දායකත්වය 

100

% සම්පූර්ණයි

අපට ආධාර කරන්න

තුන්දාහකට අධික ගම්වාසීන්ට පිරිසිදු පානිය ජලය ලබාදීමට අපත් සමග එක්වන්න

ක්‍රමවේදයන්  

Dialog හරහා

 බැංකු හරහා මුදල් හුවමාරු

පරිත්‍යාග සඳහා

ගම්මැද්ද සඳහා මුදල් පරිත්‍යාග කිරීමට ඇති සියලු ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කිරීමට පහසු මෙන්ම ආරක්ෂිතය .

ව්‍යාපෘතියට පූර්ණ අරමුදල්. ඔබේ සහයෝගීතාවයට ස්තූතියි!

ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන්. ඔබේ සහයෝගීතාවයට ස්තූතියි!

දැනුවත් කිරීම 

සාරාංශය

CKD සහ අනෙකුත් ජලයෙන් බෝවන රෝග තුරන් කිරීම සඳහා පිරිසිදු පානීය ජලය ප්‍රජා සැපයුමක් හිඟුරක්ගොඩට අවශ්‍ය වේ.

අභියෝගය

උක්පොත ගම්මානය පිහිට ඇත්තේ හිඟුරක්ගොඩ , පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ.පවුල් 660 ක් පමණ ජීවත් වෙන මෙම ග්‍රාමයේ මිනිසුන් පිරිසිදු ජලය නොමැතිකම නිසා ඉමහත් අර්බුදයකට මුණ පා සිටී. අඩි 100 ක ප්‍රමාණයේ නල ලිඳක් සහ කලට ඉහත ස්ථාපනය කල ජල පිරිපහදු ඒකකයක් දැනට ගමේ තිබුනත් එය සිල්යාලු දෙනාගේ දෛනික අවශයතා පිරිමස ගැනීමට ප්‍රමාණවත් නැහැ.දිනපතා ඉවුම් පිහුම් කටයුතු සඳ ජලය රැගෙන ඒමට ඔවුන් පයින් ඇවිදන් යනවා.මේ ගමේ ප්‍රධාන ජීවනෝපාය ගොවිතැන් උනත් ජල ගැටළු නිසා ඔවුන් අසරන වී සිටී.

විසඳුම

ගම්මැද්ද රජයේ ඉංජිනේරුවරුන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමෙන් පසු හිඟුරක්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් සඳහා ප්‍රතිඔස්මෝසිස් බලාගාරයක් ඉදිකිරීමට තීරණය කළේය. RO බලාගාර පරාමිතීන් තීරණය කිරීම සඳහා මූලාශ්ර ජලය පරීක්ෂා කරන ලදී. RO බලාගාරය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ස්ථාපනය කරන ලදී. RO බලාගාරය අවසන් වූ පසු - ප්‍රජාවට නිදහසේ ප්‍රවේශ වීම සඳහා මධ්‍යම ජල බෙදා හැරීමේ ස්ථානයක් ස්ථාපිත කරන ලදී. ව්‍යාපෘතියේ නඩත්තුව සහ නඩත්තුව සඳහා ගම්මැද්ද සවිය සමිතියක් පිහිටුවීය. මෙම බලාගාරය දැන් 3000+ පදිංචිකරුවන්ට පිරිසිදු පානීය ජලය සපයයි.

තවත් ව්‍යාපෘති

සියලු ව්‍යාපෘති

අපට ඔබේ ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙන්න

අප සමග එක්වන්න